+37067078411 info@sienojus.lt

Bygging av tømmerhus

Bolighuset er den bygningen der man tilbringer mest av sin tid. Derfor skal bolighuset være koselig, varmt og miljøvennlig. Vi tilbyr en økologisk og holbar løsning for ditt bolighus – tømmerhus. Etter behov kan man velge mellom tømmerhus enten av rundtømmer, telgjet tømmer, kombinasjon av de to eller limte bjelker, eller panel-bindingsverkshus. Hver bygning må prosjekteres, forberedes og realiseres grundig og nøye. Derfor er tømmerhusbygging delt i enkelte grunnleggende byggefaser:

  1. 1.      Bestilling og prosjektering av et tømmerhus. Sammen med arkitekten utarbeides det et arkitektonisk prosjekt og tegninger av huset, og det omtales ingeniørløsninger. Byggingen gjennomføres ifølge den arkitektoniske løsningen utarbeidet av kunden eller våre spesialister. Det vurderes byggefrister og midler. Etter at kunden har godkjent prosjektet, inngås det en byggeavtale.
  2. 2.      Valg og forberedelse av trevirke. Det velges type trevirke i samsvar med kundens behov og miljøforhold. Fra tømmerstokkene produseres det konstruksjonsbjelker som kalles også for lafet (stokker av rektangulær profil beskåret fra to sider). Standard dimensjoner av en sånn stokk er: 16–26 cm brede, 28–60 cm høyde. Og produksjon av enkelte treverk koordineres individuelt med hver kunde.
  3. 3.      Tørking av trevirke. For noen tiår siden pleide trevirke å tørkes naturlig som pleide å ta omtrent 5 år. I våre tider tørkes trevirke i spesielle tørkekameraer som tar omtrent 1 måned, og dagens tørkeprosess er 60 ganger raskere enn for noen tiår siden. Våre spesialister bruker bare trevirke som er blitt tørket i tørkekameraer (18-20 % fuktighet), i prosjekter. Trevirke som er blitt riktig tørket, tåler 2 ganger større belastning, ikke deformeres og har et bedre estetisk utseende.

Hvis trevirke ikke er blitt riktig tørket, kan det bli negative konsekvenser for husets konstruksjon: farget forandres, huset begynner å råtne, det begynner å vokse mugg, dimensjonene forandres (trevirke krymper under tørking), konstruksjonen kan deformeres svært under plutselig temperaturskift.

  1. 4.      Arbeid på treforedlingsfabrikk. Primær foredling av  tømmerstokker utføres ved bruk av automatisert teknisk utstyr, og ferdigbehandling utføres manuelt. Manuelt arbeid er særlig viktig siden hver stokk må behandles separat på grunn av diverse ujevnheter og forskjellige dimensjoner. Husveggene konstrueres ved å stable horisontale tømmerstokker oppå hverandre. Naturelle tømmerstokker har forskjellig høyde, og derfor må laftehogget tilpasses når det legges et øvre tømmerlag. Denne metoden brukes for å sikre at alle stablete stokker stemmer med den nedre stokkens ujevnheter.

I skjøtene (hjørnene) felles stokkene skrått sammen i hakk. På den måten låses de stablede stokkene tett sammen, og huset ser attraktivt og naturlig ut.

Huset konstrueres på fabrikken slik at kunden kunne komme og vurdere prosjektet, og kunne omtale og koordinere alle tekniske aspekter før montering av huset på et forberedt fundament. Under den primære monteringen bores det hull for elektrisk installasjon i huset (ifølge et forhåndsforberedt prosjekt for elektrisk installasjon).

Baigus darbus ceche, namas išardomas ir paruošiamas transportavimui į namo statymo vietą.

  1. 5.      Montering av huset på fundament. Slik at veggene blir solide, slåss det i trespikrer rundt skjøtene (ved stokkantene). I tilfelle der indre skiller i huset konstrueres av plater, freses det innskjæringer i veggene. De trenges for å innfeste gipskartongplater.

Kolonnene i huset festes med spesielle ankere (metalliske festeelementer), og de må også justeres under senking av trekonstruksjonen. I det første året  må ankerne justeres fire ganger, og i det tredje året – 2 ganger, senere – en gang i året.

  1. 6.      Etterbehandling og maling av huset. Etter at trekonstruksjonene er blitt bygd opp, utføres det ferdigsliping av huset. Etter slipingen utføres det malingsarbeid. Beis eller maling er tømmerhusets viktigste beskyttelsesmiddel mot aldring, fuktighet og ultrafiolett stråling. Man kan velge mellom fargerik eller fargeløs maling.

Ved anvendelse av riktige beskyttelsesmidler kan trekonstruksjonen bli betydelig mer holdbar enn den av andre konstruksjonsmaterialer.

 

  1. 7.      Vinduer og tak. Det skjæres omriss og riller i tømmerkonstruksjonene der det settes inn støtter. Vindusrammer festes til støttene. På den måten senker stokkene som har blitt behandlet og montert manuelt, jevnt. Etter kundens behov monteres det to forskjellige måter å åpne vinduene og dørene på: den europeiske (de åpnes til innsiden av huset) og den skandinaviske (de åpnes til utsiden av huset).

I begynnelsen av takmontering monteres det bevegelige takkonstruksjoner først. Sperrer festes på takåser. Sperrene monteres med minimalt rom mellom dem og de ytterlige veggene skil at konstruksjonene ikke skilles.

  1. 8.      Avsluttende arbeid. På kundens forespørsel innredes innsiden av huset ifølge kundens eller designerens ideer. Etter at alle kravene og forpliktelsene er blitt oppfylt, leveres det nøklene til huset.

Et tømmerhus – en holdbar, økologisk, pålitelig og økonomisk løsning til en fullverdig livsstil.