+37067078411 info@sienojus.lt

Tømmervegg

Litauiske singel skjærings furustokker (foredlet manuelt, Nr.1). Veggtykkelse – 200mm, 150mm (skille), høyde – 300–600mm. Skandinavisk type konstruksjon. Tømmerstokkene er tørket til 18–20 %.

  1. Dekke på fundament.
  2. Isolasjonsmateriale PP–Termo mellom stokkene, Nr. 3 (PP-TERMO absorberer ikke vann og samler ikke fuktighet. Materialet stemmer med den internasjonale brannsikkerhetsstandard (ISO 11925–2). Allergi- og astmaforbundet har tildelt vårt produkt et sertifikat (M1). Luftstrøm – 0,05m³/mcPa, varmeledningsevne λ – 0,033 W/mK.).
  3. Ekspanderende pakning mellom stokkene på 10mm 2×3 (Den inneholder polyuretanskum impregnert med modifisert kunstharpiks og aluminiumhydroksid som gir UV-resitens. De unike isolasjonsegenskapene kommer frem når de fleste av pakningens åpne porer stenger seg, og de øvrige porene klemmes så mye at vannmolekyler passes gjennom bare i dampform.).
  4. Trespikere.
  5. Festeskruer (ankere, strammeskruer).
  6. Hull til elektrisk installasjon (forberedt).