+37067078411 info@sienojus.lt

Sommarhus av timmer

Enligt den fysikaliska värmeisoleringsegenskapen är trähus lämpliga för eventuella förändringar i lufttemperatur eller klimatförhållanden. På sommaren kommer värme utifrån, och träväggen kvarhåller det, därför blir det inte varmt i rum under sommarsäsongen. På vintern är lufttemperaturen mycket lägre, huset värms upp inuti (inne i huset cirkulerar varm luft), och då kvarhåller träväggarna den varma luften inuti huset. Jämfört med andra byggmaterial (murverk, betong, block, plattor osv) fryses trädet inte. Därför har träet egenskapen att ackumulera värme. Och på grund av stammens cellstruktur sker ett konstant luftbyte genom timmerväggarna (”väggarna andas”), så ingen luftkonditionering behövs. Luften cirkulerar inuti huset, vilket har en positiv effekt på människans luftvägar, lungor och välbefinnande.
Ibland kan man se att det flyger damm i rum. Det beror på ackumulering av statisk elektricitet i lokalerna. På grund av trädets elektrostatiska egenskaper ackumuleras inte statisk elektricitet, vilket minskar damm. För dem som kan ha allergiska reaktioner är trähus ett lämpligt alternativ.

Sommarhus av timmer är en förmånlig och användbar byggnad, eftersom timmerväggar hjälper att behålla en stabil temperatur inomhus, och under sommarvärmen blir rumstemperaturen lägre än utomhus.
Sommarhusprojektarbeten och tekniska lösningar diskuteras med kunden. Vid behov kan vi utföra arbeten enligt kundens ritningar.